ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากการหมุนของดวงจันทร์รอบโลก ถ้าดวงจันทร์หมุนไปยังด้านใดด้านหนึ่งของโลก การขึ้นลงของน้ำทางด้านนั้นจะมีลักษณะเป็นเช่นไร
ด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงจันทร์น้ำขึ้น ด้านที่อยู่ตรงข้ามน้ำลง
ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงจันทร์น้ำขึ้น
น้ำจะขึ้นทั้งสองด้าน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์