เป็นเวลากว่าศตวรรษมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวงแหวนของดาวเสาร์ที่เห็นจากกล้องโทรทัศน์เป็นเศษโลหะ
ที่เกิดมาจากการฉีกขาดของแผ่นโลหะที่เคยเคลื่อนที่อยู่รอบดาวเสาร์มาก่อน สมมติว่าแผ่นโลหะดังกล่าวนั้นเป็นแผ่นแบบหนา ลักษณะการฉีกขาดจะเป็นอย่างไรถ้าเทียบกับแผ่นโลหะบาง
ฉีกแตกได้ง่ายกว่ามาก ฉีกแตกได้ยากกว่ามาก

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์