คุณสมชายเป็นคนชอบค้นคว้าทดลองเป็นประจำ วันหนึ่งเขาอยากทราบแรงยกตัวของน้ำ เขาจุงใส่น้ำทะเลหนัก 1 กิโลกรัมลงในถุงพลาสติกขนาดบรรจุ 1 ลิตร รีดอากาศภายในถุงออกให้หมด ผูกเชือกรอบปากถุงแล้วหย่อนลงใต้น้ำ เมื่อมันจมลงถึงพื้นน้ำ คุณสมชายจะต้องออกแรงดึงเท่าไรจึงจะยกถุงนี้ลอยขึ้นจากพื้นน้ำได้
0 กิโลกรัม 0.5 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม
2 กิโลกรัม ยกไม่ไหวเพราะแรงดันน้ำกดเอาไว้

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์