ขันน้ำใบใหญ่มีก้อนน้ำแข็งลอยอยู่ ระดับน้ำปริ่มพอดี ถ้าน้ำแข็งละลายจนหมด น้ำในขันจะเป็นอย่างไร
ลดลงไปหน่อย
ล้นออกมาหน่อย
ระดับน้ำยังคงเต็มปริ่มเหมือนเดิม

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์