ของเหลวที่มีแรงตึงผิวมาก ๆ
ของเหลวที่มีแรงตึงผิวมาก ๆ เมื่อหยดลงบนแผ่นแก้วเรียบ
คุณคิดว่าลักษณะของหยดน้ำจะเหมือนกับพิซซ่าหรือซาลาเปา
พิซซ่า ซาลาเปา เป็นไปได้ทั้งนั้น

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์