น้ำที่ไหลผ่านท่อแคบที่มีลักษณะเหมือนคอขวด การไหลจะเป็นอย่างไร
เร็วที่สุดในส่วนที่กว้างที่สุด
เร็วที่สุดในส่วนที่แคบที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนความเร็วเท่ากันหมดถ้าเป็นท่อเดียวกัน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์