สมมติว่าช้างและขนนกเผอิญตกลงมาจากหน้าผาอันสูงชันพร้อมกันคุณคิดว่าอะไรจะตกลงมาถึงพื้นก่อน
ช้าง ขนนก

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์