ท่อ 2 ท่อติดอยู่ใต้ถัง ณ ระดับความลึกเดียวกัน ท่อด้านขวาบีบให้ปากแคบ โดยคิดว่ามันจะสามารถฉีดน้ำได้สูงขึ้นถ้าไม่คิดแรงเสียดทาน คุณคิดว่าแรงฉีดของน้ำจากทั้ง 2 ท่อจะเป็นอย่างไร
ท่อที่ไม่ได้บีบแรงฉีดมากกว่า
ท่อที่บีบแรงฉีดมากกว่า
เท่ากันทั้งสองท่อ

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์