หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หลักสูตรภาควิชา

หลักสูตรของฟิสิกส์ราชมงคล  

ปรับปรุงล่าสุด  2545

ข้อมูลทั้งหมดเป็น PDF  ถ้าไม่มีโปรแกรม  

acrobat reader 5.0(8.6 MB)  ต้องดาวโลดก่อน  คลิกได้เลยครับ  คลิก

1.  กลศาสตร์ประยุกต์

2.  ฟิสิกส์ประยุกต์ 1

3.  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

4.  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1

5. ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

ุ6. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2

ึ7. ฟิสิกส์เบื้องต้น

8. ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

9. ฟิสิกส์ทั่วไป

10. มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

11. ฟิสิกส์ยุคใหม่

12. ฟิสิกส์ 1  สำหรับวิศวกร

13. ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  สำหรับวิศวกร

14. ฟิสิกส์ 2  สำหรับวิศวกร

15. ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  สำหรับวิศวกร

16. ฟิสิกส์ 1

17. ฟิสิกส์ 2

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา