ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 (รหัสวิชา ว40201) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน จำนวน 25 ข้อ
โดย คุณครูสุริยา สุขเกษม โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อนุภาคหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที ปรากฏว่าอนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที อยากทราบว่าอนุภาคเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด
   100 เมตร
   125 เมตร
   225 เมตร
   325 เมตร

ข้อที่ 2)
รถคันหนึ่งจอดติดไฟแดง พอได้รับสัญญาณไฟเขียวก็เร่งเครื่องออกไปด้วยความเร่งคงที่พอไปได้ไกล 100 เมตร วัดความเร็วได้ 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง อยากทราบว่าความเร่งของรถเป็นเท่าใด
   1 เมตร/วินาที*2
   2 เมตร/วินาที*2
   3 เมตร/วินาที*2
   4 เมตร/วินาที*2

ข้อที่ 3)
วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที*2 เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที มีความเร็วเป็น 40 เมตร/วินาที ขณะนั้นวัตถุอยู่ห่างจากตำแหน่ง ณ เวลาเริ่มต้นเท่าไร
   100 เมตร
   200 เมตร
   300 เมตร
   400 เมตร

ข้อที่ 4)
วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ได้ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ จากจุดหยุดนิ่งได้ระยะทาง 64 เมตร ในเวลา 4 วินาทีความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นเท่าใด
   2 เมตร/วินาที*2
   4 เมตร/วินาที*2
   6 เมตร/วินาที*2
   8 เมตร/วินาที*2

ข้อที่ 5)
จากข้อ 4 ความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที
   30 เมตร/วินาที
   31 เมตร/วินาที
   32 เมตร/วินาที
   33 เมตร/วินาที

ข้อที่ 6)
จากข้อ 4 ความเร็วเมื่อเคลื่อนที่ได้ 32 เมตร
   16 x 1.414 เมตร/วินาที
   18 x 1.414 เมตร/วินาที
   20 x 1.414 เมตร/วินาที
   21 x 1.414 เมตร/วินาที

ข้อที่ 7)
จากข้อ 4 เวลาที่ใช้เมื่อเคลื่อนที่ได้ 32 เมตร
   2 x 1.414 วินาที
   3 x 1.414 วินาที
   4 x 1.414 วินาที
   5 x 1.414 วินาที

ข้อที่ 8)
จากข้อ 4 ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 2 วินาที
   12 เมตร
   14 เมตร
   16 เมตร
   18 เมตร

ข้อที่ 9)
ปล่อยก้อนหิน ลงมาจากดาดฟ้าตึกสูง 125 เมตร จงหาว่านานเท่าใดก้อนหินตกถึงพื้นด้านล่าง
   2 วินาที
   3 วินาที
   4 วินาที
   5 วินาที

ข้อที่ 10)
จากข้อที่ 9 ก้อนหินตกกระทบพื้นดินด้วยอัตราเร็วเท่าไร (g = 10 เมตร/วินาที*2)
   30 เมตร/วินาที
   40 เมตร/วินาที
   50 เมตร/วินาที
   60 เมตร/วินาที

ข้อที่ 11)
บอลลูนลูกหนึ่งกำลังลอยลงในแนวดิ่งซึ่งขณะนั้นมีความเร็ว 20 เมตร/วินาที คนในบอลลูนได้ทิ้งก้อนหินก้อนหนึ่งลงมา ปรากฏว่าก้อนหินกระทบพื้นดินในเวลา 12 วินาที อยากทราบว่า ขณะทิ้งก้อนหินบอลลูนอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใด
   660 เมตร
   760 เมตร
   860 เมตร
   960 เมตร

ข้อที่ 12)
วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 20 กิโลกรัม เดิมอยู่นิ่ง ต่อมามีแรงมากระทำกับวัตถุนี้ 8 วินาที ปรากฏว่ามีความเร็ว เป็น 24 เมตร/วินาที จงหาแรงที่มากระทำต่อวัตถุ
   30 นิวตัน
   40 นิวตัน
   50 นิวตัน
   60 นิวตัน

ข้อที่ 13)
วัตถุมวล 10 กิโลกรัม ตกจากยอดตึกสูง 100 เมตร ลงมาจะมีแรงกระทำต่อวัตถุเท่าไร(g = 10 เมตร/วินาที*2)
   100 นิวตัน
   200 นิวตัน
   500 นิวตัน
   600 นิวตัน

ข้อที่ 14)
แรง 20 นิวตัน กระทำต่อวัตถุก้อนหนึ่ง ให้เคลื่อนที่ปรากฏว่าในเวลา 10 วินาที วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ 40 เมตร จงหามวลของวัตถุก้อนนี้
   10 กิโลกรัม
   15 กิโลกรัม
   25 กิโลกรัม
   30 กิโลกรัม

ข้อที่ 15)
ถ้ามีแรงขนาด 12.0 นิวตัน และ 16.0 นิวตัน กระทำต่อวัตถุซึ่งมีมวล 4.0 กิโลกรัม โดยแรงทั้งสองกระทำในทิศตั้งฉากซึ่งกันและกัน วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งเท่าใด
   3 เมตร/วินาที*2
   4 เมตร/วินาที*2
   5 เมตร/วินาที*2
   6 เมตร/วินาที*2

ข้อที่ 16)
เด็กชายคนหนึ่งต้องการลากรถมวล 5 กิโลกรัม บรรจุของมวล 45 กิโลกรัม ด้วยแรง 100 นิวตัน ถ้าคิดว่าพื้นและรถไม่มีความฝืด เด็กคนนี้จะลากรถไปได้ไกลเท่าใดจากหยุดนิ่งในเวลา 2 วินาที
   10 เมตร
   8 เมตร
   4 เมตร
   2 เมตร

ข้อที่ 17)
ดึงวัตถุมวล 40 กิโลกรัม ด้วยแรง 500 นิวตัน วัตถุวางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน 0.4 ดังรูป จงหาความเร่งของวัตถุ
      
   4 เมตร/วินาที*2
   6 เมตร/วินาที*2
   8 เมตร/วินาที*2
   9 เมตร/วินาที*2

ข้อที่ 18)
เมื่อใช้แรงฉุด 80 นิวตันดึงวัตถุซึ่งมีมวล 2 และ 3 กิโลกรัมขึ้นดังรูป จงหาความเร่งของมวลทั้งสองและแรงตึงเชือกระหว่างมวลทั้งสอง
      
   ความเร่ง 6 เมตร/วินาที*2 แรงตึงเชือก 48 นิวตัน
   ความเร่ง 6 เมตร/วินาที*2 แรงตึงเชือก 38 นิวตัน
   ความเร่ง 4 เมตร/วินาที*2 แรงตึงเชือก 48 นิวตัน
   ความเร่ง 4 เมตร/วินาที*2 แรงตึงเชือก 38 นิวตัน

ข้อที่ 19)
มวล 2 และ 3 กิโลกรัม แขวนอยู่ที่ปลายเชือก คล้องผ่านรอกดังรูป ถ้ามวลของเชือก และรอกน้อยมาก จงหาความเร่งของมวลทั้งสอง
      
   1 เมตร/วินาที*2
   2 เมตร/วินาที*2
   3 เมตร/วินาที*2
   4 เมตร/วินาที*2

ข้อที่ 20)
วัตถุก้อนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงลื่นทำมุม 30 องศา กับแนวระดับ ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที จงหาความเร่งของวัตถุนี้
      
   -5 เมตร/วินาที*2
   -4 เมตร/วินาที*2
   -3 เมตร/วินาที*2
   -2 เมตร/วินาที*2

ข้อที่ 21)
จากรูป ถ้าทุกผิวสัมผัสลื่น จงหาความเร่งของมวลทุกก้อน และแรงตึงเชือกที่ผูกระหว่างมวลแต่ละก้อน
      
   ความเร่งเท่ากับ 0.2 เมตร/วินาที , T1 = 220 นิวตัน , T2 = 162 นิวตัน
   ความเร่งเท่ากับ 0.4 เมตร/วินาที , T1 = 230 นิวตัน , T2 = 152 นิวตัน
   ความเร่งเท่ากับ 0.8 เมตร/วินาที , T1 = 230 นิวตัน , T2 = 162 นิวตัน
   ความเร่งเท่ากับ 0.9 เมตร/วินาที , T1 = 240 นิวตัน , T2 = 152 นิวตัน

ข้อที่ 22)
วัตถุมวล 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม ผูกติดกันด้วยเชือกเบา และคล้องรอกดังรูป ถ้าพื้นเอียงทำมุม 30 องศา เมื่อมวลเคลื่อนที่จากสภาพนิ่ง จงหาความเร่งของมวลทั้งสอง
      
   3 เมตร/วินาที*2
   5 เมตร/วินาที*2
   7 เมตร/วินาที*2
   9 เมตร/วินาที*2

ข้อที่ 23)
จากรูปพื้นผิวสัมผัสไม่มีความฝืด จงหาความเร่งของมวลทุกก้อน
      
   g/3
   g/6
   g/8
   g/12

ข้อที่ 24)
ถ้าระยะห่างระหว่างมวล 2 ก้อนเพิ่มเป็น 2 เท่า แรงดึงดูดระหว่างมวลทั้งสองจะเป็นกี่เท่าของของเดิม
   1/2 เท่าของเดิม
   1/4 เท่าของเดิม
   1/6 เท่าของเดิม
   1/8 เท่าของเดิม

ข้อที่ 25)
ชายคนหนึ่งหนัก 800 นิวตันที่ผิวโลก ถ้าเขาไปชั่งน้ำหนัก ณ ตำแหน่งที่ห่างจากจุดศูนย์กลางโลก 4 เท่ารัศมีโลก เขาจะหนักเท่าใด
   50 นิวตัน
   60 นิวตัน
   70 นิวตัน
   80 นิวตัน


คลิกกลับหน้าแบบฝึกหัดออนไลน์

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกแบบฝึกหัดออนไลน์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดออนไลน์