การหมุนของไข่

วีดีโอการทดลอง

    การหมุนของไข่  ขนาด  1.5   MB  

ทฤษฎี

จะแยกไข่สุกออกจากไข่ดิบได้อย่างไร


     ไข่ฟองหนึ่งถ้าไม่ตอกออกดูเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นไข่ต้มหรือไม่ วิชากลศาสตร์จะให้คำตอบแก่เราว่าวิธีสังเกตก็คือไข่สุกจะหมุนควงได้ต่างกับไข่ดิบ เอาไข่มาฟองหนึ่งวางให้นอนราบบนจานแบนและหมุนไปดังรูป ไข่ต้มแล้วโดยเฉพาะไข่ที่ต้มจนสุกมาก จะหมุนไปรอบ ๆ เร็วกว่าและนานกว่าไข่ดิบ ที่จริงแล้วไข่ดิบแทบจะไม่หมุนเลย ไข่ที่ต้มสุกมากจะหมุนอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเห็นเป็นรูปเงาวงรีสีขาวแบน ๆ ถ้าดีดแรงมากพอไข่อาจตั้งขึ้นได้ด้วย


rotation1
     คำอธิบายนี้อาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าไข่ต้มสุกแล้ว จะหมุนควงไปด้วยกันทั้งฟองส่วนไข่ดิบจะไม่เป็นเช่นนั้น ของเหลวในไข่ดิบจะไม่หมุนรอบตัวเองในทันทีที่เราใส่แรงลงไป ดังนั้นของเหลวเหล่านั้นจะกระทำหน้าที่คล้าย ๆเป็นเบรกคือจะต้านการหมุนของเปลือกแข็งข้างนอกด้วยแรงของความเฉื่อย ฉะนั้นไข่สุกและไข่ดิบจะหยุดหมุนในลักษณะที่แตกต่างกัน เมื่อท่านแตะไข่สุกที่กำลังหมุนไปรอบ ๆ ด้วยนิ้วมือเดียว ไข่สุกก็จะหยุดหมุนทันที แต่ไข่ดิบจะยังคงหมุนอยู่พักหนึ่งหลังจากที่ท่านเอานิ้วออก และนี่ก็เกิดจากแรงของเฉื่อยอีกของเหลวที่อยู่ภายในไข่ดิบจะยังคงเคลื่อนที่แม้ว่าเปลือกไข่แข็งข้างนอกจะถูกทำให้หยุดนิ่ง แต่ในกรณีของไข่สุก ของที่อยู่ภายในเปลือกไข่สุกจะหยุดหมุนพร้อม ๆ กับเปลือกไข่ข้างนอก
คลิกอ่านต่อครับ

 

 

กลับหน้าแรก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
แผ่นใสการเรียนการสอน วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

เอกสารการสอน PDF

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์  กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

 

 

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์

แบบฝึกหัดออนไลน์

ทดสอบออนไลน์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญการทดลองมหัศจรรย์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองมหัศจรรย์