การทดลองมหัศจรรย์

หน้าที่ 2

เจาะไม่รั่ว

    ใช้แท่งดินสอเจาะเข้าไปในถุงพลาสติกที่ใส่น้ำไว้จนเต็ม   ขนาด  1.5   MB  คลิกค่ะ   

 

เหรียญหาย

    เหรียญหายไปไหนเอ่ย !   ขนาด  817   kB  คลิกค่ะ   

 

โมเมนต์เทียนไข

    ทำให้แท่งเทียนไขกระดกได้รอบจุดหมุน   ขนาด  1.3   MB  คลิกค่ะ   

 

ขวดน้ำมหัศจรรย์

    น้ำไม่ไหลออกจากขวดแม้เจาะรูไว้   ขนาด  1.3   MB  คลิกค่ะ   

 

การแพร่ของน้ำหมึก

    สังเกตการกระจายตัวของน้ำหมึกในน้ำบริสุทธ์  และน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน   ขนาด  1.4  MB  คลิกค่ะ   

 

น้ำร้อนเคลื่อนที่เร็วกว่าน้ำเย็น

    น้ำรัอนใส่สี  เคลื่อนที่เข้าหาน้ำเย็นได้อย่างน่าประหลาด   ขนาด  1.6  MB  คลิกค่ะ   

 

ลูกโป่งเสียบด้วยเข็ม

    เสียบเข็มแหลมเปี๊ยปใส่ลูกโป่ง  น่าเสียวใส้ยิ่ง   ขนาด  2.2  MB  คลิกค่ะ   

 

บี้กระป๋อง

    เทน้ำเย็นใส่กระป๋องอลูมิเนียม  และนำไปตั้งไฟ  ประมาณ 20  วินาที  เสร็จแล้วคีบไปแช่ลงในน้ำเย็น    ขนาด  2.14  MB  คลิกค่ะ   

 

ดับเทียนด้วยห่วง

   ห่วงเหล็กสามารถทำให้ไฟดับและไม่ดับได้  น่าแปลกดี สนใจ   ขนาด  1.8  MB  คลิกค่ะ   

 

ลูกแก้วทะลุเหรียญ

    อุปกรณ์ประกอบด้วย ขวดแก้ว  กระดาษ  และเหรียญ เยน    ขนาด  1.92  MB  คลิกค่ะ   

 

ช้อนส้อมกับเหรียญห้า

    ความสมดุลที่เกิดขึ้นจากการเกาะเกี่ยวระหว่างเหรียญ บาท กับช้อนส้อม    ขนาด  1.63  MB  คลิกค่ะ   

 

พายุไซโคลนตอนที่ 1

        ขนาด  931  kB  คลิกค่ะ   

 

พายุไซโคลนตอนที่ 2

        ขนาด  836  kB  คลิกค่ะ   

 

พายุไซโคลนตอนที่ 3

        ขนาด  703  kB  คลิกค่ะ   

 

ผ้ากรอซกรองน้ำ

    น้าสกปรกเปลี่ยนเป็นน้ำใส ชนิดดื่มได้ ถ้าไม่เชื่อ   ขนาด  1.48  MB  คลิกค่ะ   

 

แรงกระแทก

   สามารถเห็นลูกแก้วพุ่งทะลุเหรียญได้อย่างจะๆ    ขนาด  1.23  MB  คลิกค่ะ   

 

ถ้วยกระดาษไม่ไหม้ไฟ

    กระดาษรนไฟแต่ไม่ไหม้    ขนาด  1.58  MB  คลิกค่ะ   

 

น้ำแข็งที่ลอยอยู่ระหว่างน้ำกับน้ำมัน

     ขนาด  1.6  MB  คลิกค่ะ   

 

กระดาษหนังสือพิมพ์บานในน้ำ

    กระดาษสามารถบานในน้ำดุจเดียวกับการบานของดอกไม้ยามเช้าอย่างไงอย่างงั้น   ขนาด  1.35  MB  คลิกค่ะ   

 

ลูกปิงปองเดินเล่นกลางอากาศ

     ขนาด  1.18  MB  คลิกค่ะ   

 

ภูเขาไฟโซดา

     ขนาด  1.25  MB  คลิกค่ะ   

 

น้ำขึ้นเทียนดับ

     ขนาด  1.67  MB  คลิกค่ะ   

 

คว่ำแก้วน้ำไม่หก

     ขนาด  1.16  MB  คลิกค่ะ   

 

 

หน้าที่    1    2    3    4   5

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
แผ่นใสการเรียนการสอน วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

เอกสารการสอน PDF

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์  กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

 

 

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์

แบบฝึกหัดออนไลน์

ทดสอบออนไลน์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญการทดลองมหัศจรรย์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองมหัศจรรย์