หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

งานคืออะไร

     งานทางฟิสิกส์ไม่ใช่งานที่ทำอยู่ที่บ้าน  หรืองานทั่วๆไปที่เรารู้จัก   แต่เป็นงานทางกลศาสตร์  ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับแรงและระยะทาง เช่น  ยกน้ำหนักขึ้นจากพื้นไปเก็บไว้บนหิ้ง    งานในกรณีคือ น้ำหนักคูณกับระยะความสูงจากพื้นถึงหิ้ง   อย่างไรก็ตามถ้าคุณย้ายของจากหิ้งห้องหนึ่ง ไปที่หิ้งอีกห้องหนึ่ง โดยที่ระดับของหิ้งเท่ากัน   คุณไม่ได้ทำงาน   เพราะคุณเดินในแนวระดับ  ส่วนน้ำหนักกระทำอยู่ในแนวดิ่ง  งานจึงเป็นศูนย์

        รถของคุณก็กำลังทำงาน ขณะกำลังเคลื่อนที่ไปในแนวระดับ    แรงขับเคลื่อนของรถต้องมีค่ามากกว่าแรงเสียดทาน  และแรงต้านอากาศรวมกัน รถจึงจะเคลื่อนที่ได้     เมื่อแรงกระทำและมีระยะทางก็ย่อมจะต้องเกิดงาน   แต่ถ้าคุณขับรถขึ้นเขา  คุณจะต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้น  คือให้แรงขับเคลื่อนของรถมากขึ้น   งานที่เกิดจากรถต้องชนะกับงานที่เกิดจากน้ำหนักเพิ่มขึ้นบนพื้นเอียง  ในทางกลับกันถ้าขับรถลงเขา  รถสามารถเลื่อนไหลลงมาเองได้ โดยไม่ต้องใช้กำลังขับเคลื่อนของรถยนต์  งานนี้มาจากน้ำหนักของรถเอง

       งานอาจจะนิยามได้ว่า เป็นพลังงานที่ถูกใช้ไป   เมื่อคุณทำงาน  ก็หมายความว่าคุณกำลังใช้พลังงาน   ดังนั้นงาน  พลังงาน และกำลังจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งดังจะได้อธิบายในหน้าถัดไป

 

 

<< หน้าก่อน    หน้าถัดไป >>

 

1. แรง  กำลัง  ทอร์ก  งาน และพลังงานคืออะไ

2. มวลคืออะไร

3.  แรงคืออะไร

4. ทอร์กหรือแรงบิดคืออะไ

5. งานคืออะไร

6. กำลังคืออะไร

7. พลังงานคืออะไร

8. ความสัมพันธ์

9. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา