หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

กำลังคืออะไร

     กำลังคือ เวลาที่ใช้ในการทำงาน  ถ้าคุณทำงานได้เร็ว แสดงว่าใช้กำลังมาก  ในทางกลับกัน  ทำงานได้ช้า  แสดงว่าใช้กำลังน้อย  

หน่วยของกำลัง

SI

วัตต์  (W)   1000  วัตต์   =  1 kW  : 1 กิโลวัตต์(kW)   =  1.341  กำลังม้า

หน่วยอังกฤษ

1  แรงม้า  (hp)  =   0.746  kW

      หน่วย  SI  ของกำลังคือวัตต์   1  วัตต์ จะเท่ากับ  1  นิวตัน . เมตรต่อวินาที  (N.m/s)  เพื่อจะให้ได้กำลังให้คุณใช้ทอร์ก (N.m)  คูณกับความเร็วรอบ  (รอบต่อวินาที)  ผลลัพธ์เป็นกำลัง หน่วยเป็นวัตต์ หรือจะคูณแรงกับความเร็ว  ก็ได้กำลังเช่นเดียวกัน   ยกตัวอย่างเช่น  คุณออกแรงผลักวัตถุด้วยแรง  1  นิวตัน  ด้วยความเร็ว  1 m/s   คุณออกกำลังเท่ากับ  1  วัตต์

       หรือถ้าคุณยกน้ำหนักขึ้นที่สูง   กำลังคำนวณได้จากสูตร

กำลัง(วัตต์)   =  [ความสูง  (m)  x  น้ำหนัก]/เวลา

กำลัง (กำลังม้า)  =   [ความสูง (m)  x  น้ำหนัก] /( เวลา x 550)

 

 

<< หน้าก่อน    หน้าถัดไป >>

 

1. แรง  กำลัง  ทอร์ก  งาน และพลังงานคืออะไ

2. มวลคืออะไร

3.  แรงคืออะไร

4. ทอร์กหรือแรงบิดคืออะไ

5. งานคืออะไร

6. กำลังคืออะไร

7. พลังงานคืออะไร

8. ความสัมพันธ์

9. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา