หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ความสัมพันธ์

       ตอนนี้เราทราบความหมายเรื่องพลังงานศักย์และพลังงานจลน์บ้างแล้ว  เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น  เรามาทดลองคำนวณเป็นตัวเลขกัน    ตัวอย่างของนักโดดค้ำถ่อ   เริ่มต้นที่จุดสตาร์ท  นักกระโดดค้ำถ่อจะวิ่งโดยถือไม้ค้ำด้วยความเร็วสูง พลังงานจลน์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อนักกระโดดปักไม้ลงกับพื้น  ตัวของเขาจะลอยสูงขึ้น  พลังงานจลน์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์   เราสามารถตั้งสมการพลังงานจลน์เท่ากับพลังงานศักย์ดังนี้

1/2* mv2  =   mgh

       มวลทั้งสองข้างของสมการสามารถตัดออกไปได้ เมื่อย้ายข้างสมการจะได้

1/2* v2/g  =  h

        เพื่อจะให้ได้ความสูงมากที่สุด  นักกระโดดค้ำถ่อจะต้องวิ่งให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้   ปัจจุบันนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลก  ทำระยะทางได้  100 เมตรในเวลา 10  วินาที  ดังนั้นความเร็วที่ได้คือ 10  m/s   แทนค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกคือ  9.8 m/s2  เราสามารถคำนวณความสูงได้ดังนี้

1/2 * 102/9.8  =  5.1  เมตร

        ความสูงของนักค้ำถ่อที่ดีสุดคือ  5.1  เมตร วัดจากจุดศูนย์กลางมวลของนักค้ำถ่อ  ถ้านักกีฬามีความสูง  2 เมตร  จุดศูนย์กลางมวลจะอยู่สูงจากพื้น  1  เมตรบวกกับ  5. 1  เมตร  ความสูงที่จะทำได้คือ  6.1  เมตร หรือ  20  ฟุต  ส่วนที่ว่านักกีฬาจะสามารถทำได้มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของนักกีฬาเอง และปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่างๆ ขณะที่กำลังปล่อยมือออกจากไม้

รูปที่ 4  ภาพแสดงการเคลื่อนไหวได้  ให้กดปุ่ม play

       จากรูปคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์  จุดเริ่มต้น  ก่อนนักกีฬาวิ่งทั้งพลังงานจลน์และพลังงานศักย์เป็นศูนย์   เมื่อนักกีฬาวิ่งและเพิ่มความเร็ว  พลังงานจลน์จะเพิ่มขึ้น  แต่พลังงานศักย์ยังไม่เพิ่มขึ้น พอมาถึงจุดไม้ค้ำ พลังงานจลน์จะมีค่าสูงสุด   ไม้ค้ำงอตัวลง ทำให้พลังงานศักย์เพิ่มขึ้น  เหมือนกับการกดสปริง  พลังงานศักย์จะถูกสะสมอยู่ในแท่งไม้  พลังจลน์จะลดลงเรื่อยๆ  จนถึงจุดสูงสุด  นักกีฬาปล่อยมือ  และร่วงลงมาด้านล่าง  ตอนนี้พลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ จนถึงเบาะด้านล่าง

       นักกีฬาที่ทำสถิติโลกในปี  ค.ศ.  1993  ทำได้สูงสุด  6.15  เมตร

 

 

<< หน้าก่อน     หน้าถัดไป >>

 

1. แรง  กำลัง  ทอร์ก  งาน และพลังงานคืออะไ

2. มวลคืออะไร

3.  แรงคืออะไร

4. ทอร์กหรือแรงบิดคืออะไ

5. งานคืออะไร

6. กำลังคืออะไร

7. พลังงานคืออะไร

8. ความสัมพันธ์

9. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา