ปากกาลูกลื่นมีไว้สำหรับเขียน  และวาด  โดยอาศัยหมึกที่เป็นน้ำ   ปากกาลูกลื่นมีปลายปากเป็นลูกบอลทำด้วยทองเหลือง เหล็กกล้า หรือ สเตนเลสคาร์ไบด์ สวมอยู่ในเบ้าสามารถกลิ้งไปมาได้    มีหน้าที่กระจายหมึกขณะเขียน  

      ปากกาลูกลื่นในวันนี้แตกต่างจากปากกาในยุคแรกๆ   เช่น   ปากกาขนนก   และ ปากกาหมึกซึม ซึ่งใช้หมึกที่เป็นของเหลว  เรียกว่า อินเดียนอิงค์  (India  ink)   อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก  และปรากฎการณ์คาปิลลารี  (capillary)    หมึกจะไหลลงไปที่ปลายปากกา 

       ปัญหาของปากกาแบบเดิมมีอยู่เสมอ เช่น

  • หมึกไหลเลอะเทอะ
  • หมึกแห้งช้า  ซึ่งปากกาพวกนี้ไม่สามารถใช้หมึกแห้งเร็วได้  ถ้าไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน หมึกจะแห้งติดอยู่ที่ปากกาทำให้ไม่สามารถไหลได้
  • ถ้าเกิดหมึกแห้ง  ต้องทำความสะอาดปากซึ่งยุ่งยากไม่ใช่น้อย  ผู้เขียนเคยเจอด้วยตนเอง ต้องใช้ปากกาหมึกซึมแช่กับน้ำอุ่น  กว่าจะใช้ได้ใหม่

    ในสงครามโลกครั้งที่ 2 นักบินต้องปวดเศียรเวียนเกล้า  เมื่อใช้ปากกาหมึกซึมจดชื่อเครื่องบินที่ตนเองยิงตก