หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

รสชาติของโลหะ

     very low frequency  ย่อเป็น  VLF   แปลเป็นไทยว่า  ความถี่ต่ำมากๆ     ประกอบขึ้นจากคอยส์  ชนิดคือ

  • คอยส์ส่ง  (transmitter  coil)  เป็นขดลวดอยู่รอบนอก  ไฟฟ้าสลับถูกส่งผ่านคอยส์ด้านนอกนี้   การสลับของกระแสไฟฟ้ามีความถี่เป็นพันครั้งต่อวินาที  ยกตัวอย่าง เครื่องค้นหาบางรุ่น  ใช้ความถี่กระแสสลับที่  6.6 กิโลเฮิรตซ์  (KHz)  มีความหมายว่า กระแสไฟฟ้ากลับทิศทางเป็นจำนวน  6600  ครั้งต่อวินาที
  • คอยส์รับ   (Receiver coil) เป็นขดลวดอยู่ด้านใน  ทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศ มีวงจรไฟฟ้าขยายสัญญาณที่ได้จากคอยส์รับ  และส่งสัญญาณออกทางลำโพง

เครื่องตรวจหาโลหะแบบ VLF

    

     กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าไปในคอยส์ส่ง  จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นรอบคอยส์  หลักการเหมือนกับ มอเตอร์ไฟฟ้า  ขั้วของแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีทิศตั้งฉากกับทิศทางของคอยส์ เพราะว่าวงลูบของคอยส์ขนานกับพื้นดิน   สนามแม่เหล็กจึงมีทิศทางพุ่งลงไปยังพื้นดิน    

      ขณะที่สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหาพื้นดิน  ถ้ามีวัตถุฝังอยู่ใต้ดินและนำไฟฟ้า  มันจะสะท้อนสนามแม่เหล็กกลับขึ้นมา     ขั้วของสนามแม่เหล็กที่สะท้อนจากวัตถุจะตรงกันข้ามกับขั้วของแม่เหล็กที่ส่งลงมา   

ภาพเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีแบบ VLF  กดที่ลูกศรคุณจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหวแสดงการทำงานของเครื่องมือ

   

      คอยส์รับจะถูกหุ้มไว้  ป้องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็กจากคอยส์ส่ง  อย่างไรก็ตามไม่ต้องหุ้มหมด  เพราะต้องมีด้านที่รับสนามแม่เหล็กที่สะท้อนจากโลหะใต้พื้นดิน  เพราะฉะนั้นเมื่อคอยส์รับอยู่เหนือโลหะ  มันจะรับสัญญาณที่มีความถี่เดียวกันกับสํญญาณที่ให้ และส่งสัญญาณไปที่เครื่องขยาย  ออกมาเป็นเสียงที่ลำโพง

      เครื่องตรวจหาแบบนี้สามารถบอกได้ว่า วัตถุถูกฝังอยู่ใต้พื้นลึกขนาดไหน ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้ผิวมาก  สัญญาณที่ได้ก็ยิ่งแรงมาก  แต่ถ้ามันอยู่ลึกจากผิวมาก  สัญญาณที่ได้จะอ่อน หรือบางที่อาจรับสัญญาณไม่ได้ด้วยซ้ำ

      เครื่องตรวจหาแบบ VLF  ยังสามารถแยกแยะชนิดของวัตถุได้ด้วย  โดยอาศัยการเลื่อนเฟสของสัญญาณที่ส่งออกไป  (Phase shifting)  การเลื่อนเฟส คือ  ความแตกต่างของเวลาระหว่างความถี่ของคอยส์ส่งและความถี่ของคอยส์รับ  ความแตกต่างนี้มาจากสองสิ่งด้วยกัน

  1. อินดัคแตนซ์   วัตถุที่นำไฟฟ้าทุกชนิด  มี่ค่าความเหนี่ยวนำคงที่หนึ่งเสมอ    ทำให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าช้าลง
  2. ความต้านทาน   วัตถุที่นำไฟฟ้าทุกชนิด  มีค่าความต้านทานคงที่หนึ่งเสมอ  ค่าความต้านทานนี้ทำให้วัตถุชนิดนั้นไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย

      วัตถุที่มีค่าอินดัคแตนซ์สูง  จะมีการเลื่อนเฟสได้มาก  เพราะมันต้องใช้เวลาระดับหนึ่งจึงจะสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้  ส่วนวัตถุที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูง  จะมีการเลื่อนเฟสน้อย

      การเลื่อนเฟสนี้ที่ทำให้เครื่องสามารถแยกความแตกต่างของโลหะได้  เพราะโลหะแต่ละชนิดจะมีค่าอินดัคแตนซ์ และความต้านทานคงที่ค่าหนึ่งเสมอ   เครื่อง  VLF  จะตรวจหาว่าเฟสเลื่อนไปเท่าไร  และแจ้งออกมาบนกล่องควบคุมว่า เป็น  สมบัติหรือขยะ 

      เครื่องตรวจหาที่มีคุณภาพดี  สามารถปรับระดับความเข้มของสัญญาณได้   เช่น ถ้าเราต้องการค้นหาทอง  ความเข้มของสัญญาณควรมีค่าอยู่ที่ระดับหนึ่ง  เลยจากระดับนี้ เครื่องไม่ต้องส่งสัญญาณร้องบอก  ไม่เช่นนั้น  ถ้ามันเจอกระป๋องโค๊ก  ก็ส่งเสียงร้อง  เจอกระป๋องเบียร์ ก็ร้อง  กว่าจะพบทอง  คงจะเจอแต่ขยะโลหะมากมายเสียก่อน

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. กายวิภาคของเครื่องตรวจหาโลหะ

3. รสชาติของโลหะ

4. ลูกคลื่น

5. เสียงบีตส์

6. ขุดสมบัติ

7. งานของเครื่องตรวจหาโลหะ

8. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา