หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ลูกคลื่น

    เทคโนโลยี  Pulse  induction  ย่อเป็น PI   ไม่ค่อยนิยมกันนัก  เพราะใช้คอยส์เดี่ยว  เป็นทั้งตัวส่งและรับ  คอยส์จะส่งพลังงานเป็นลูกคลื่นสั้นๆออกไป   ลูกคลื่นแต่ละลูกคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   เมื่อแอมพลิจูดของลูกคลื่นกระเพื่อมขึ้นไปจนสูงสุด  มันจะลดความเข้มลง โดยกลับทิศทางอย่างทันทีทันใด  เกิดเป็นลูกคลื่นที่มีลักษณะแหลมมาก   หนึ่งลูกคลื่นใช้เวลาเพียงหนึ่งในล้านของวินาที  ลูกคลื่นนี้ส่งออกเป็นกระบวนประมาณ  100  ครั้งต่อวินาที  ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

เครื่องแบบ PI

     ขณะที่เครื่องตรวจอยู่เหนือโลหะ   ลูกคลื่นจะวิ่งไปที่วัตถุ  และสะท้อนกลับออกมา  ลักษณะเหมือนกับการเกิดเสียงสะท้อนในห้องประชุม   ให้คุณทดลองตะโกนในห้องประชุมที่มีผนังไม่เรียบหรือมีความแข็งน้อย    คุณจะไม่ค่อยได้ยินเสียงสะท้อน  หรือการสะท้อนเกิดขึ้นน้อย    แต่ถ้าคุณตะโกนในห้องประชุมที่พื้นผิวของผนังแข็งและเรียบ    คุณจะได้ยินเสียงสะท้อนเกิดขึ้นยาว    ในระบบ PI   คลื่นสนามแม่เหล็กที่สะท้อนจากวัตถุ  เปรียบเทียบได้กับเสียงสะท้อน  และเครื่องสามารถแยกแยะได้ว่าระยะการสะท้อนยาวหรือสั้น

      วงจรไฟฟ้าในเครื่องตรวจหาโลหะสามารถคำนวณหาระยะเวลาการสะท้อน  ถ้าระยะเวลายาวกว่าปกติ แสดงว่า วัตถุที่อยู่ใต้พื้นเป็นโลหะแน่นอน ชัวว์

ภาพเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี PI  กดที่ลูกศรคุณจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหวและการทำงานของมัน

     สัญญาณที่สะท้อนกลับมา  จะส่งผ่านไปที่เครื่องขยายเสียง  และขับออกทางลำโพง  เทคโนโลยี PI  มีข้อเสียอยู่มากจึงไม่เป็นที่นิยม  เพราะเวลาในการสะท้อนไม่สามารถแยกแยะชนิดของโลหะได้  แต่มันใช้ได้ดีในกรณีที่ เครื่องแบบ VLF  ไม่สามารถตรวจได้  เช่นในบริเวณที่มีการนำไฟฟ้าสูง  หรือในน้ำทะเลเป็นต้น    ระบบ PI  มีข้อดีอีกประการหนึ่งคือ  มันหาโลหะใต้ดินลึกๆได้

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. กายวิภาคของเครื่องตรวจหาโลหะ

3. รสชาติของโลหะ

4. ลูกคลื่น

5. เสียงบีตส์

6. ขุดสมบัติ

7. งานของเครื่องตรวจหาโลหะ

8. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา