หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เสียงบีตส์

    เทคโนโลยี  Beat-frequency  oscillation   ย่อเป็น BFO  ประกอบด้วยคอยส์  อัน   คอยส์อันใหญ่เป็นหัวค้นหา  ส่วนคอยส์อันเล็กอยู่ในกล่องควบคุม   คอยส์แต่ละอันต่อเข้ากับเครื่องออสซิลเลเตอร์ ซึ่งให้กำเนิดความถี่เท่ากัน

     ขณะที่แสไฟฟ้าสลับไหลผ่านเข้าไปในคอยส์แต่ละอัน   คอยส์จะกำเนิดสัญญาณวิทยุ  และส่งไปที่วัตถุใต้พื้น   สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นภายในวัตถุทำให้ความถี่ของวิทยุเปลี่ยนไปเล็กน้อย    กล่องควบคุมที่มีคอยส์ตัวเล็กอยู่  จะทำการเปรียบเทียบความถี่ของคอยส์เล็กกับความถี่ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากวัตถุ    ความแตกต่างของความถี่นี้ทำให้เกิดเสียงบีตส์ขึ้น 

เทคโนโลยี BFO  กดที่ลูกศรคุณจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหวและการทำงานของมัน

     ระบบ BFO  ง่ายต่อการผลิต  จึงราคาถูกมาก   เครื่องตรวจหาประเภทนี้ไม่มีปุ่มปรับความละเอียด เหมือนกับ  VLF   และ  PI

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. กายวิภาคของเครื่องตรวจหาโลหะ

3. รสชาติของโลหะ

4. ลูกคลื่น

5. เสียงบีตส์

6. ขุดสมบัติ

7. งานของเครื่องตรวจหาโลหะ

8. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา