หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ขุดสมบัติ

    เครื่องตรวจหาโลหะสามารถหาโลหะที่ฝังอยู่ใต้พื้นได้  โดยทั่วไปอยู่ลึกประมาณ 20  ถึง  30  เซนติเมตร  อย่างไรก็ตามการตรวจหาโลหะมีปัจจัยหลายประการดังนี้

  • ชนิดของเครื่องตรวจหาโลหะ   บริษัทผู้ผลิตแต่ละบริษัทออกแบบเครื่อง ไม่เหมือนกัน  แม้เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกัน  ความถี่ที่ใช้ก็แตกต่างกัน 
  • ชนิดของวัตถุที่เป็นโลหะ    ถ้าเป็นโลหะเหล็กให้สัญญาณสะท้อนกลับได้แรงกว่า
  • ขนาดของวัตถุ   เหรียญบาทให้สัญญาณแรงกว่าเหรียญสลึง
  • ลักษณะของพื้นในบริเวณนั้น   ถ้าพื้นดินบริเวณนั้นมีธาตุโลหะอยู่มาก  การตรวจหาโลหะที่ต้องการทำได้ลำบาก
  • เวลาที่ฝังอยู่  ถ้าวัตถุนั้นฝังอยู่นาน  เช่น ฝังอยู่เป็นเวลากว่า 100 ปี  การตรวจทำได้ยากกว่าเมื่อฝังอยู่เป็นเวลา ปี  เป็นต้น
  • สัญญาณรบกวน   เช่นท่อหรือสายเคเบิล  ทำให้หาโลหะที่ต้องการไม่พบ

  

แผงควบคุมของตัวตรวจหาโลหะ

      เราสามารถสร้างเกมและกิจกรรมสนุกสนานเพื่อค้นหาโลหะได้ดังนี้

  • เหรียญ
  • ทอง
  • สมบัติล้ำค่าใต้ทองทะเล

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. กายวิภาคของเครื่องตรวจหาโลหะ

3. รสชาติของโลหะ

4. ลูกคลื่น

5. เสียงบีตส์

6. ขุดสมบัติ

7. งานของเครื่องตรวจหาโลหะ

8. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา