หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

คุณทราบตำแหน่งได้อย่างไร

 

อวัยวะการทรงตัว (vestibular organs)

      การทรงตัวและการเคลื่อนที่   อาศํยหูส่วนใน ซึ่งเป็นกลไกที่ส่งข้อมูลให้กับสมองว่าร่างกายอยู่ในตำแหน่งใด ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 

  • ภายในอวัยวะส่วนที่เรียกว่า  Otolith  บรรจุผลึก  แคลเซี่ยมคาร์บอเนต ( calcium  carbonate)
  • ผลึกแคลเซี่ยมติดอยู่กับเซลประสาท  ลักษณะเหมือนขน   ทำให้ทราบว่าเคลื่อนที่อยูในแกน  x  ,y   และ  z

     ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการรับรู้ของสมอง

  1. เมื่อคุณบิดศีรษะไปในทิศทางแตกต่างกัน เช่น   ข้างหน้า   และถอยหลัง เป็นต้น
  2. การเคลื่อนที่ของผลึกไปกระตุ้นเซลประสาท  และส่งสัญญาณไปที่สมอง
  3. สมองแปลสัญญาณว่าร่างกายอยู่ในตำแหน่งใด

ระบบการทรงตัวรับรู้การเคลื่อนที่ได้อย่างไร

      Semicircular  canals  ประกอบด้วย  3  ส่วน  แต่ละอันตั้งฉากซึ่งกันและกัน   รับรู้การเคลื่อนที่บนแกน   และ   ภายในบรรจุของเหลว  เรียกว่า   endolymph  และเซลล์ประสาท

  1. ขณะที่ศีรษะแกว่งไปตามทิศทางต่างๆด้วยความเร่ง   ของเหลว  endolymph  เคลื่อนที่ได้ช้ากว่าศีรษะ  เนื่องจากความเฉื่อย
  2. endolymph  ไปกระตุ้นเซลล์ประสาท ให้ส่งสัญญาณไปทีสมอง
  3. สมองแปลสัญญาณว่ามีการเคลื่อนที่

    หน้าถัดไปเป็นลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1.บทนำ

2.เผชิญกับแรงโน้มถ่วงอันน้อยนิด

3.ความรู้สึก

4.การป้องกัน

5.คุณทราบตำแหน่งได้อย่างไร

6.ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา