หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

มอเตอร์กับโซ่

      หัวใจการทำงานของบันไดเลื่อน คือ มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนด้วยกำลังกว่า 100  แรงม้า ขับเฟืองเกียร์ตัวบนพร้อมโซ่  พาบันไดทั้งชุดให้เคลื่อนที่อยู่ในโครงถัก (โครงโลหะที่ต่อกันอยู่ระหว่างชั้นทั้งสอง)

      การออกแบบ ทำเป็นขั้นๆแบบบันได  ขณะที่โซ่กำลังเคลื่อนที่  ขั้นบันไดจะอยู่ในระดับเดียวกันตลอด ยกเว้นด้านบนและล่าง   ซึ่งขั้นบันไดจะยุบตัวเป็นแนวราบ  ช่วยให้ขั้นบันไดเลื่อนเข้าไปได้ง่าย  ภาพล่างเป็นหลักการทำงานของบันไดเลื่อน

ขั้นบันได

      เนื่องจากระหว่างขั้นบันได  มีการเลื่อน  จึงต้องออกแบบเป็นร่องระหว่างขั้น   หน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งคือการหมุนมือจับ (Handrail)  ทำด้วยยาง   ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับขั้นบันได   เมื่อผู้ใช้จับ  ช่วยให้เกิดความมั่นคงไม่หกล้ม

มือจับของบันไดเลื่อน

      บันไดเลื่อน อาจจะไม่ดีเท่ากับลิฟท์   เพราะลิฟท์ ช่วยขนถ่ายคนขึ้นลงสำหรับตึกสูงได้หลายชั้น   แต่ว่ามันมีข้อดีกว่าลิฟท์ ในกรณีที่การขึ้นลงระหว่างชั้น  และสามารถขนย้ายคนได้จำนวนมากและต่อเนื่อง  เช่น ขณะที่คนแรกเหยียบลงบนขั้นบันได  มันจะเลื่อนไป  มีที่ว่างให้คนถัดไปเหยียบได้ทันที  ไม่ต้องรอเหมือนลิฟท์ 

      หน้าถัดไปเป็นลิงค์ที่น่าสนใจ    

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. มอเตอร์กับโซ่

3. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา