หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

พายุหมุนเฮอริเคน

(Hurricane)

      บทนำ

      ทุกๆปี  ประมาณเดือนมิถุนายน  ถึงพฤศจิกายน  ซึ่งเป็นฤดูเฮอริเคน  บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของอเมริกาจะถูกพายุหมุนมหากาฬนี้ถล่มเป็นประจำ  ถ้าเธอขึ้นฝั่งบริเวณใด  บริเวณนั้นก็จะพังพินาศหมดสิ้น เธอจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้า  สิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์  ล้วนถูกทำลายเช่นเดียวกัน  ดังนั้นถ้ามันพัดเข้าแหล่งชุมชน  ความสูญเสียจะยิ่งทวีคูณ

ภาพคลื่นยักษ์ที่เกิดจากเฮอริเคน ในปี  1995

     ฟิสิกส์ราชมงคลจะบอกเล่าเรื่องราวของพายุหมุนเฮอริเคน และ อำนาจการทำลายล้างของเธอ    ในหน้าถัดไป 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

  1. บทนำ

  2. นิยามของเฮอริเคน

  3. การก่อตัวของเฮอริเคน

  4. ส่วนประกอบของเฮอริเคน

  5. ขนาดของเฮอริเคน

  6. ระบบการเฝ้าระวัง

  7. อำนาจการทำลายล้างของเฮอริเคน

  8. ล่าเฮอริเคน

  9. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา