หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

นิยามของเฮอริเคน

      เฮอริเคน เป็นชื่อของลม ที่เกิดขึ้นบนมหาสมุทรแปซิฟิค  มีหลายชื่อขึ้นกับความเร็วลม   เช่น ถ้ามีความเร็วเหนือผิวน้ำน้อยกว่า   17 m/s   (39  ไมล์ต่อชั่วโมง/ 62.7  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  /  34  น็อต)  เรียกว่า พายุดีเพรสชั่น  (Depression)   ถ้าความเร็วลมมากกว่า  17 m/s   เรียกว่า พายุโซนร้อน  และถ้ามีความเร็วลมมากกว่า 33 m/s    (74  ไมล์ต่อชั่วโมง /  119  กิโลเมตรต่อชั่วโมง /  64 น็อต )  จะเรียกว่า เฮอริเคน

แหล่งที่มา NASA

ใช้เมาส์เลื่อนไปที่ส่วนต่างๆของเฮอริเคน

        เฮอริเคน มาจากชื่อเดิมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า   Hurican   ที่แปลว่า ปีศาจแห่งแคริเบียน

        เฮอริเคน  มีหลายความหมาย และหลายแบบ  ขึ้นอยู่กับ

 • ถ้าเกิดขึ้นใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร  เรียวว่า พายุโซนร้อน
 • พายุจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่ออยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร   และตามเข็มนาฬิกาเมื่ออยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 1. บทนำ

 2. นิยามของเฮอริเคน

 3. การก่อตัวของเฮอริเคน

 4. ส่วนประกอบของเฮอริเคน

 5. ขนาดของเฮอริเคน

 6. ระบบการเฝ้าระวัง

 7. อำนาจการทำลายล้างของเฮอริเคน

 8. ล่าเฮอริเคน

 9. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา