<

 หม้อแปลง (Transformer)

 

         

   สารบัญหน้าที่  

1. ตัวแปลงไฟขนาดเล็ก

2. ดูภายใน

3. เปลี่ยนไฟสลับเป็นไฟตรง

4. ทฤษฎีของหม้อแปลง

5. ตัวอย่างหม้อแปลง

6. แปลงไฟสลับเป็นตรง

7. ตัวอย่าง

 

 จาก หม้อแปลง (Transformer)  ชองอ. จักรรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

 


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ