ตัวอย่างการแปลงไฟ

 

 
 
 
 
 

ของ  จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

 

         

   น้าที่  

 

1. ตัวแปลงไฟขนาดเล็ก

2. ดูภายใน

3. เปลี่ยนไฟสลับเป็นไฟตรง

4. ทฤษฎีของหม้อแปลง

5. ตัวอย่างหม้อแปลง

6. แปลงไฟสลับเป็นตรง

7. ตัวอย่าง

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม 

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ