หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การสะเดาะกุญแจ

ลูกกุญแจอุปกรณ์อันสำคัญยิ่งในชีวิตประจำวัน

      เกือบทุกท่านต้องพกลูกกุญแจเป็นพวง  บ้างก็พวงเล็ก  และบ้างก็พวงใหญ่    ลูกกุญแจมีไว้สำหรับไขเข้าบ้าน  ประตูรถ  ที่ทำงาน  และห้องนอนส่วนตัวเป็นต้น  เมื่อคุณสอดใส่ลูกกุญแจ เข้าไปในกุญแจ แล้วหมุน  ประตูจะเปิดออกได้  ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าข้างในมีกลไกทำงานได้อย่างไร

      กุญแจเป็นสิ่งที่แสดงความเชื่อมั่นสำหรับเจ้าของบ้าน เมื่อล็อคประตูแล้ว  จะรู้สึกว่าทรัพย์สินที่อยู่ภายใน มีความปลอดภัยและมั่นคง    จากขโมย  หรือ ผู้ที่ต้องการของคนอื่นเป็นของตนเอง  ฟิสิกส์ราชมงคลไม่ได้สนับสนุนขโมย และผู้ไม่หวังดีเหล่านี้  แต่จะเปิดเผยกลวิธี  การสะเดาะกุญแจ  เผื่อว่าลูกกุญแจของคุณหายจะได้เปิดด้วยตนเอง  ในหน้าถัดไป

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

หน้าที่

  1. การสะเดาะกุญแจ

  2. แม่กุญแจและลูกกุญแจ

  3. สลักประตู

  4. สลักป้องกันขโมยได้

  5. ลูกที่ไม่ใช่ลูกของแม่กุญแจ

  6. ลูกที่แท้จริง

  7. เครื่องมือพื้นฐานในการสะเดาะกุญแจ

  8. ไม่มีลูกก็ไขได้

  9. ภายในกุญแจ

  10. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา