Charles Bennett  แถลงข่าวพร้อมกับทีมงานวิจัยของ ไอบีเอ็ม  ยืนยันว่า   ควอนตัมเทเลพอเทชั่น  (Quantum Teleportation)   เป็นความจริง  โดยพวกเขาทดลองเคลื่อนย้ายโฟตอนสำเร็จ   อย่างไรก็ตามคนที่พิสูจน์ความจริงนี้กับไม่ใช่พวกเขา