หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

วิทยุ

 บทนำ

    คลื่นวิทยุ สามารถให้ข้อมูลที่เป็นเสียงดนตรี   เสียงพูด   ทีวี และอื่นๆอีกมากมายผ่านอากาศเป็นระยะทางล้านๆกิโลเมตรได้  ปัจจุบันการส่งวิทยุมีอยู่ตลอดเวลา  ถึงแม้ว่าสัญญาณวิทยุไม่สามารถมองเห็นได้  ด้วยตาของมนุษย์   แต่มีผลต่อสังคมมนุษย์มาก   เราได้ยินบ่อยๆ  เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ   โทรศัพท์ไร้สาย  และเครื่องเล่นบังคับวิทยุเป็นต้น  ทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้สายไฟ   

     เทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุมีให้เห็นในชีวิตประจำวัน ดังนี้

  • วิทยุ  AM  และ  FM
  • ระบบ LAN  ไร้สาย
  • รถบังคับวิทยุ
  • โทรทัศน์
  • มือถือ
  • ระบบ GPS
  • ระบบส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 

     แม้แต่สัญญาณเรดาห์  เตาอบไมโครเวฟ  ก็ยังเกี่ยวข้องกับสํญญาณวิทยุด้วย  การสื่อสาร ระหว่าง เรือกับดาวเทียมนำร่อง  จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าปราศจากสัญญาณวิทยุ    การเดินทางโดยเครื่องบินต้องใช้ระบบสัญญาณวิทยุหลายช่องสัญญาณ    รวมทั้งการเข้าอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้สาย ก็ยังต้องใช้สัญญาณวิทยุ เป็นต้น

      การติดต่อสื่อสารเกือบทุกชนิด  มีเทคโนโลยีวิทยุเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอ    ตั้งแต่ราคาอยู่ที่หลักสิบบาทจนถึงราคานับเป็นพันเป็นหมื่นล้านบาท   หลักสำคัญมีอยู่เพียงสองส่วน คือเครื่องรับ และ เครื่องส่งเท่านั้น

      ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดเผยเทคโนโลยีของวิทยุ  เพื่อให้คุณได้เข้าใจ  อย่างถ่องแท้  และดูการประยุกต์อันมากมายและหนาแน่นของมันในหน้าถัดไป

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. พื้นฐานวิทยุ

3. เข้าใจหลักการพื้นฐาน

4. การส่งแบบง่ายสุด

5. ส่งข้อมูลและข่าวสาร

6. รับสัญญาณ AM

7. ตัวรับ AM  อย่างง่ายสุด

8. เสาอากาศ

9. เครื่องรับวิทยุแร่

10. มนต์รักทรานซิสเตอร์

11. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา