หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

รับสัญญาณ  AM

     เมื่อคุณจูนวิทยุของคุณ ไปที่  680  เมกะเฮิรตซ์  คุณสามารถรับสัญญาณคลื่นรูปไซน์ที่ความถี่  680,000  เฮิรตซ์  (สั่นขึ้นลงด้วยความถี่  680,000  ครั้งต่อวินาที)  ที่เครื่องส่ง เสียงอันไพเราะของดีเจ  จะถูกโมดูเลสเข้ากับคลื่นพาโดยเปลี่ยนแอมพลิจูดของคลื่นไซน์   ผ่านเข้าเครื่องขยายสัญญาณสำหรับสถานีส่งขนาดใหญ่ ใช้กำลังถึง  50,000 วัตต์   ส่งสัญญาณวิทยุออกสู่อากาศ

     ที่เครื่องรับวิทยุ  AM  ภายในรถ   มีขั้นตอนการรับสัญญาณดังนี้

  • เสาอากาศของเครื่องรับ  จะรับสัญญาณจากเครื่องส่งวิทยุ สายอากาศของเครื่องรับแบบ AM  เป็นสายไฟธรรมดา  หรือแท่งโลหะก็ได้
  • ตัวจูนเนอร์ มีหน้าที่เลือกสัญญาณความถี่เดียวจากเสาอากาศ ในกรณีของตัวอย่างบน  ตัวจูนเนอร์ จะรับสัญญาณความถี่  680,000  เฮิรตซ์
  • หลักพื้นฐานของจูนเนอร์  คือ  การเรโซแนนท์  หรือการกำทอน   ซึ่งเกิดขึ้นที่ความถี่ค่าที่เราจูนไปหา การจูนก็คือการปรับค่าตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ  ให้เกิดการกำทอนที่ความถี่ตรงสถานีที่ต้องการฟัง ในที่นี้คือ  680  กิโลเฮิรตซ์

     ต่อไปเป็นกระบวนการกรองสัญญาณเสียงออกจากคลื่นรูปไซน์   ส่วนนี้ของวิทยุเรียกว่า วงจรดีเทกเตอร์   หรือดีโมดูเลเตอร์   ในกรณีของวิทยุแบบ AM  ดีเทกเตอร์ทำด้วยไดโอด  ตัวไดโอดมีคุณสมบัติพิเศษคือยอมให้กระแสไหลผ่านไปทางเดียว  จากรูปภาพเป็นการตัดด้านลบของสัญญาณทิ้งไป

  • สัญญาณเสียงที่ผ่านออกมาได้คือเสียงของดีเจ  ซึ่งแรงขับยังไม่พอ  ต้องผ่านเข้าเครื่องขยายเสียง  และขับออกไปทางลำโพง เครื่องขยายเสียงทำจากทรานซิสเตอร์มาต่อกันหลายๆตัวเพิ่มสัญญาณทางไฟฟ้าให้มากพอที่จะขับออกทางลำโพง

     สำหรับวิทยุแบบ FM  ตัวดีเทกเตอร์ ใช้หลักการแตกต่างกันเล็กน้อย  แต่พื้นฐานเหมือนกัน  โดยมีหน้าที่เปลี่ยนความถี่ไปเป็นเสียง

      

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. พื้นฐานวิทยุ

3. เข้าใจหลักการพื้นฐาน

4. การส่งแบบง่ายสุด

5. ส่งข้อมูลและข่าวสาร

6. รับสัญญาณ AM

7. ตัวรับ AM  อย่างง่ายสุด

8. เสาอากาศ

9. เครื่องรับวิทยุแร่

10. มนต์รักทรานซิสเตอร์

11. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา