หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ตัวรับ AM  อย่างง่ายสุด

     ถ้าสัญญาณ AM  มีขนาดแรงมาก  ไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงก็ได้   คุณสามารถรับสํญญาณโดยใช้อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้น คือ

  • ไดโอด  เบอร์   276-1123 
  • สายไฟ  เส้น  ยาวประมาณ  15  ถึง  20  เมตร
  • หมุด  สำหรับตอกเป็นสายดิน
  • หูฟังแร่
  •  ตอกหมุดลงไปในดิน  ใช้สายยาว  เมตร  ปลอกฉนวนออกที่ปลายพันเข้ากับหมุดโลหะประมาณ  10  รอบ และพันเทปให้แข็งแรง  ทำเป็นสายดิน
  • ต่อสายดินกับปลายไดโอดข้างหนึ่ง
  • ต่อสายไฟเข้ากับปลายอีกข้างหนึ่งของไดโอด  ยาวประมาณ ถึง เมตร  ใช้เป็นเสาอากาศ  แขวนไว้กับต้นไม้หรืออะไรก็ได้  ไม่ให้มันร่วงลงมา
  • ต่อหูฟังแร่คร่อมกับไดโอดดังรูป

      สอดหูฟังเข้าไปในรูหูของคุณ  ทำให้ได้ยินเสียงจากสถานีส่ง  AM     การประกอบวิทยุแบบนี้ง่ายสุดแล้ว    ราคาถูกแสนถูก  แต่ขอให้คุณตระหนักว่า ไม่ว่าจะเป็นวิทยุที่ราคาแพงเท่าไรก็ตาม  หลักการพื้นฐานไม่ได้แตกต่างจากนี้เท่าไรนัก

      ถ้าคุณอยู่ใกล้สถานีส่ง ไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณ คุณก็สามารถได้ยินเสียงได้  ในหน้าถัดไปเรามาพูดถึงสายอากาศกัน

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. พื้นฐานวิทยุ

3. เข้าใจหลักการพื้นฐาน

4. การส่งแบบง่ายสุด

5. ส่งข้อมูลและข่าวสาร

6. รับสัญญาณ AM

7. ตัวรับ AM  อย่างง่ายสุด

8. เสาอากาศ

9. เครื่องรับวิทยุแร่

10. มนต์รักทรานซิสเตอร์

11. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา