หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องสแกนเนอร์ทำงานอย่างไร

       สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญยิ่งสำหรับการทำงานในยุคสารสนเทศ

เทคโนโลยีของสแกนเนอร์แยกออกได้ดังนี้

  • Flatbed scanners   บางทีเรียกว่า สแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ  เป็นสแกนเนอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด  ในบทความนี้  เราจะอธิบายถึงเทคโนโลยีของสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะเท่านั้น
  • Sheet - fed  scanners  เหมือนกับสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ  เพียงแต่มีอุปกรณ์ป้อนกระดาษเพิ่มขึ้น
  • ็Handheld - scanners  เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกันกับสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ  ออกแบบให้มีขนาดเล็ก ใช้มือสแกนแทนมอเตอร์ ความละเอียดสู้แบบตั้งโต๊ะไม่ได้   การใช้ค่อนข้างสะดวกและสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้
  • Drum - scanners   เป็นสแกนเนอร์ขนาดใหญ่  ใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูง  เทคโนโลยีที่ใช้คือ หลอดโฟโต้มัลติไพเออร์  (Photomultipliers)  ย่อเป็นหลอด  PMT   เอกสารที่ต้องการสแกนจะนำไปม้วนติดกับหลอดแก้ว   ภายในหลอดแก้ว  มีแหล่งกำเนิดแสงส่องไปที่เอกสาร  และสะท้อนออกมาเป็นลำแสง  3  ลำ แสงแต่ละลำผ่านฟิลเตอร์  3  สี  เพื่อเข้าสู่หลอดมัลติไพเออร์   เพื่อเปลี่ยนพลังงานของแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

       สแกนเนอร์ตั้งโต๊ะยี่ห้อ  Mocrotek  รุ่นแรก  ผู้เขียนยังเคยได้ใช้  ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว  เพราะความเร็วในการสแกนต่ำมาก  ถ้าเป็นเอกสารสี  ต้องสแกนถึง  3  ครั้ง

        หน้าที่หลักของเครื่องสแกนเนอร์  คือการแปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า  โดยการสแกนภาพหรือตัวอักษรที่อยู่ในเอกสาร   เสร็จแล้วบันทึกเป็นข้อมูลทางดิจิตอลลงในสื่อบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องสแกนเนอร์บางรุ่นมีโปรแกรมพิเศษที่สามารถแยกและแปลตัวอักษรที่สแกนได้ด้วย  เรียกระบบนี้ว่า Optical  character  recognition  ย่อเป็น OCR    เมื่อคุณได้ภาพที่สแกนแล้ว   คุณสามารถนำภาพที่ได้มาตกแต่งในคอมพิวเตอร์  แล้วจึงนำรูปไปใช้งานต่างๆได้

         ฟิสิกส์ราชมงคล จะพาคุณเข้าไปชมภายในของเครื่องสแกนเนอร์   โดยเปิดเผยอุปกรณ์ภายใน  พร้อมอธิบายการทำงาน    ซึ่งเทคโนโลยีพื้นฐานของสแกนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบหรือรุ่นใดก็ตาม  เหมือนๆกัน  แตกต่างกันที่อุปกรณ์เสริมที่เพิ่มความสะดวกเท่านั้น  และจะอธิบายความหมายของคำว่า  ทเวน  (Twain)  ความละเอียด   อินเตอร์โพเลชั่น (interpolation)   และ บิตเดพ  (bit  depth)  

        ในหน้าถัดไป   เราจะได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. เครื่องสแกนเนอร์ทำงานอย่างไร

2. ผ่าตัดสแกนเนอร์

3. มันทำงานได้อย่างไร

4.  ความละเอียด

5.  ความหมายของทเวน

6. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา