เครื่องมือทางโลหะวิทยาฟิสิกส์และเครื่องวัดพื้นฐานอื่นๆ

เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล
เกจวัดความดัน เครื่องมือวัดความดันแบบอินเวิร์ตเบลส์
เครื่องมือสอบเทียบ DIGITRONIC THICKNESS GAUGE
INNERTEST QUICK TESTER DEPTH MICROMETER
TELESCOPING GAUGES UNIVERSAL BEVEL PROTRACTOR
PRECISION TOOTH – THICKNESS CALIPER PRECISION WEIDING VERNIER CALIPER
PORTABLE SURFACE ROUGHNESS TESTER PORTABLE SURFACE ROUGHNESS TESTER
VIBROCHECK MONOTEST TT-220
ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เวอร์เนียร์ (Vernier)
บล็อคเกจ (Block Gages) บรรทัดเหล็ก (Steel Rules)
คาลิปเปอร์ (Calipers) ฟิลเลอร์เกจ (Thickness Gages)
ไดอัลเกจ (Dial Gages) เหล็กฉาก (Squares)
เกจวัดแรงดึง และแรงดัน (Push pull scole) เครื่องวัดความเร็วลม (Airflow meter)
เครื่องวัดระดับเสียง (Sound level metre ) เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)
Cylinder bore gages ระดับน้ำ (Levels)
เกจวัดมุม (Angle setting blocks) เกจวัดเบอร์ของลวด (Standard wire gauges)
หวีวัดเกลียว (Screw pitch gauges) เครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบ
เครื่องมือทดสอบหาความต้านทานแรงกระแทก เครื่องตรวจหาจุดบกพร่องของชิ้นงาน
เครื่องวัดหารอยรั่วใต้ดิน (Radiodetection) แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)
เครื่องวัดแก๊ส เครื่องทดสอบฉนวน
เครื่องวัดความส่องสว่าง เครื่องทดสอบความเป็นกรด เป็นด่าง
มิเตอร์วัดความหนืดของของเหลว มิเตอร์วัดความชื้นของไม้
เครื่องวัดไทมมิ่งไลท์ เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน มัลติมิเตอร์
เครื่องวัดพื้นที่ผิว เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค
เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งกราด
เครื่องทดสอบความแข็ง การทดสอบความแข็งแบบร็อกเวลล์
การวัดและทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์ Measuring Microscope
Stereo Microscope Pc Base contour Measuring Instruments
ไฮโดรลิกส์สำหรับวัดมุม เครื่องมือวัดระดับ (Engineers levels)
เครื่องมือวัดระดับที่เป็นฉาก Electronic Touch Point
เครื่องมือทดสอบความแข็งแบบเป็นจุดสากล Hole standard gauge
เครื่องทดสอบค่าแหวน ไม้บรรทัดใบมีด
แผ่นที่เป็นคลื่นเทียบเทียมกัน เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงแบบ digital
เครื่องมือทดสอบแรงกระทบแบบ digital Durometers
เวอร์เนียสำหรับวัดรอยเชื่อม ไมโครมิเตอร์วัดความลึก
เครื่องมือวัดความหนาของโลหะUltrasonic Microscale ta series
ปากกาจับที่ปรับได้รวดเร็ว ปากกาจับยึดโครงกรอบ
ปากกาจับงานแบบแท่งแกนหรือแม่แรง ปากกาสปริง ปากกาจับมุม และปากกาจับมุมฉาก
ปากกาไม้เกลียวคู่ ปากกาตัว C
คีมล็อก เลื่อยยนต์แบบปากคีบ
รู้จักกระดาษทราย  

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เครื่องมือทางโลหะวิทยาฟิสิกส์