สว่านมือ

สว่านไฟฟ้า

            เครื่องมือจำพวกขุดเจาะมีกำเนิดมาตั้งแต่สมัยของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล (ราว 40,000  ปีก่อน)  ชาวอียิปต์มีการใช้เครื่องเจาะทำหีบใส่มัมมี่  ในสมัยซีซาร์ก็มีการใช้เครื่องมือคล้ายสว่านในปัจจุบันในการสร้างที่พักและป้อมค่าย  ส่วนในปัจจุบันเรามีสว่านไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องมือเจาะที่ทรงประสิทธิภาพกว่าสมัยก่อนมาก

            สว่านไฟฟ้าใช้กำลังช่วยขับมอเตอร์หมุนสว่าน  ตัวที่ให้กำลังขับแก่สว่าน  คือมอเตอร์แบบยูนิเวอร์  ซึ่งเป็นมอเตอร์ต่อกับชุดเฟืองซึ่งทดความเร็วของมอเตอร์ลงทำให้สว่านหมุนช้ากว่ามอเตอร์  และเกิดแรงบิดมากขึ้นเพราะรอบที่ช้าลง  สว่านที่ดีจะมีชุดปรับรอบและทิศทาง  สามารถปรับรอบการหมุนของหัวสว่านได้ตั้งแต่ 10  รอบ ต่อนาที  ถึง 1,000  รอบต่อนาที  แล้วแต่การใช้งานเจาะวัสดุต่าง ๆ กัน  เช่น โลหะ  ไม้ พลาสติก  นอกจากนี้  สว่านยังสามารถต่อกับอุปกรณ์ประกอบ  เพื่อทำงานอย่างอื่น ๆ ได้อีก  เช่น ใช้ต่อกับจานขัด,แผ่นขัดมัน,ล้อเจียระไน  และต่อเป็นไขควงไฟฟ้าก็ได้ด้วย (รูปที่ 1)

 

สว่านไฟฟ้าสมัยใหม่มีแบตเตอรี่ในตัวเสร็จ

สว่านไฟฟ้าที่นิยมใช้กัน

ภายในของสว่านไฟฟ้า ถ่ายด้วยเอกซ์เรย์

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. รูปร่างของสว่านไฟฟ้า

  2. ระบายอากาศ

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์