สาเหตุจากไฟไหม้

        การก่อสร้างทีละส่วนโดยเหล็กหล่อเริ่มเป็นที่นิยม เพราะสามารถลอกเลียนรูปแบบของอิฐและหินได้อย่างใกล้เคียงในราคาและน้ำหนักที่น้อยกว่า แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าได้แก่ คานเหล็กนั้นใช้ในการก่อสร้างแบบ โครง (skeleton) หรือ กรง (cage) ซึ่งช่วยกระจายน้ำหนักอย่างได้สม่ำเสมอ ทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและสูงขึ้น

        ไฟก็มีบทบาทในการถือกำเนิดขึ้นมาของตึกระฟ้า ที่อยู่อาศัยและโรงงานอันแออัดในเมืองใหญ่นั้นสร้างด้วยไม้เป็นส่วนมาก ซึ่งมักจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเป็นประจำ ในปี 1871 อัคคีภัยครั้งใหญ่จนเป็นตำนานเกิดขึ้นเมื่อวัวตัวหนึ่งเตะตะเกียงล้มลง เผาผลาญย่านใจกลางเมืองซิคาโก้วอดวายไปเป็นจำนวนมาก ความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างเมืองอย่างรวดเร็วและประหยัด ทำให้เมืองชิคาโก้กลายเป็นแหล่งกำเนิดของตึกระฟ้า แทนที่จะเป็นเมืองนิวยอร์ก

ตึกที่ วิลเลียม ลา บารอน เจนนีย์ (William Le Baron Jenney  เป็นคนออกแบบ

        เมื่อปี 1884 ตึกระฟ้าแห่งแรกคือ โฮม อินซัวรัน (Home Insurance) ก่อสร้างขึ้นที่ถนนลา แซลและอดัมส์ สตรีทในย่านการค้าของชิคาโก้ ตึกสูงสิบชั้นนี้ตกแต่งผนังด้านนอกด้วยหินอ่อน มีเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่สี่เสาอยู่เหนือโครงเหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรและสถาปนิกชาวแมสซาชูเซ็ทส์ วิลเลียม ลา บารอน เจนนีย์ (William Le Baron Jenney ค.ศ.1832-1907) ก่อนจะถูกรื้อทำลายลงในปี 1931 แนวคิดนี้สามารถสรุปด้วยคำขวัญของทฤษฎีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่บอฮอล์ (Bauhaus) ว่า “รูปทรงตามการใช้งาน” ซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปทรงของอาคารรุ่นบุกเบิกส่วนใหญ่ของเมือง สำนักชิคาโก้ (Chicago School) ประกอบด้วยสถาปนิกอย่าง หลุยซ์ ซาลิแวน (Louis Sullivan ค.ศ. 1856-1924) กับบุตรบุญธรรมของเขา แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์ (Frank Lloyd Wright ค.ศ. 1867-1959)

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. ความจำกัดของเนื้อที่

  2. สาเหตุจากไฟไหม้

  3. ต้นกำเนิดคำว่า ระฟ้า

  4. ตึกไครส์เลอร์

  5. ร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์

  6. เวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์

  7. ตึกเปโตนาส ของมาเลเซีย

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์