แทนหลอดสุญญากาศ

หลอดสุญญากาศ

           บาร์ดีน เบร็ตเทนและช็อกเลย์ทำการศึกษาวัสดุเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง จนได้ผลออกมาเป็น ทรานซิสเตอร์     ( transinstor) อันเป็นชื่อที่ถูกตั้งโดยวิศวกรไฟฟ้า จอห์น โรบินสัน เพียซ (John Robinson Pierce ค.ศ. 1910-2002) เนื่องจากทรานซิสเตอร์สามารถนำและขยายกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน (resistor) ได้

           ในปี 1945 บาร์ดีน เบร็ตเทนและช็อกเลย์ร่วมงานกันที่ห้องปฏิบัติการทดลองเบลล์ แล็บที่มัวเรย์ ฮิล รัฐนิวเจอร์ซีย์ เบร็ตเทนนั้นทำงานอยู่ที่เบลล์ แล็บตั้งแต่ปี 1928 ส่วนช็อกเลย์และบาร์ดีนตามเข้าร่วมงานในช่วงทศวรรษที่ 1930 และปี 1945 ตามลำดับ ช็อกเลย์เคยพบเบร็ตเทนมาแล้วในกองทัพเรือสหรัฐอเมริการะหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทั้งคุ่ร่วมกันพัฒนาระบบขัดขวางเรือดำน้ำบาร์ดีนเป็นนักฟิสิกส์ ขณะที่เบร็ตเทนทำงานด้านเสียงคู่แปดเป็นเวลาเจ็ดปีก่อนช็อกเลย์เดินทางมาถึง

           ช็อกเลย์เป็นคนแรกซึ่งเห็นความเป็นไปได้ในการนำทรานซิสเตอร์เข้าไปแทนที่หลอดสุญญากาศ ในปี 1939 เขายังเคยแนะนำให้มีการใช้สารกึ่งตัวนำนี้เป็นตัวขยายเสียงด้วย

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. วันประวัติศาสตร์ของโลก

  2. แทนหลอดสุญญากาศ

  3. ยักษ์ใหญ่ทางการสื่อสาร
  4. แน่นอนกว่าหลอดสุญญากาศ
  5. รางวัลโนเบล

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์