เครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์โดยไม่ใช้หมึกได้อย่างไร

         ก่อนหน้าทศวรรษ  1940  การทำสำเนาเอกสารหรือภาพเป็นงานหนักที่ทั้งเสียเลาทั้งเลอะเทอะต้องการปรุกระดาษหรือถ่ายภาพต้นฉบับก่อนเข้าเครื่องอัดสำเนาแบบเก่าที่ใช้หมึก

         เครื่องถ่ายเอกสารสมัยใหม่เป็นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต  สามารถผลิตสำเนาขาวดำ  135  แผ่น / นาที  และทำสำเนาที่ขยายใหญ่  ย่อขนาด  ปรับเข้มขึ้นหรือจางลงกว่าต้นฉบับ  เมื่อกดปุ่มที่ควบคุมไมโครโพรเซสเซอร์แบบอิเล็กทรอนิก  เครื่องจะพิมพ์สำเนาออกมาตามต้นฉบับ

         เครื่องถ่ายเอกสารไฟฟ้าสถิตในปัจจุบัน  พัฒนามาจากเครื่องต้นแบบที่นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันชื่อเซสเตอร์  คาร์ลสัน  แระดิษฐ์ขึ้นในนิวยอร์กเมื่อ  ปี  ค.ศ.1938  และออกมาใช้ในปี  ค.ศ.1947  เขาเรียกกรรมวิธีนี้ว่า  ซีโรกราฟี (xerography)  มาจากคำภาษากรีกแปลว่า “การเขียนแห้ง”

         ในเครื่องอัดสำเนาแบบเก่า  มีกระบอกหมุนสำหรับให้กระดาษไขแนบโดยรอบ  ในเครื่องถ่ายเอกสารสมัยใหม่ส่วนมากก็ยังใช้กระบอกหมุนอยู่แต่มีระบบแสงซึ่งจะฉายข้อความหรือภาพของเอกสารที่ทำสำเนาไปยังกระบอกหมุนโดยผ่านกระจกและเลนส์ ระบบแสงนี้ทำให้สามารถย่อหรือขยายขนาดขอสำเนาเอกสารได้

         กระบอกนี้อัดด้วยไฟฟ้าสถิตและเคลือบชั้นบาง ๆ  ด้วยวัสดุ เช่น  เซลีเนียม  ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า  เมื่อส่วนสีขาวหรือที่ว่างของต้นฉบับถูกแสง  ก็จะสะท้อนแสงไปที่กระบอก  ทำให้ประจุไฟฟ้าบนกระบอกถูกลบออก  แต่สีดำของต้นฉบับไม่สะท้อนแสง   ประจุไฟฟ้าจึงยังคงอยู่  ส่วนที่มีประจุไฟฟ้าจะดึงดูดผงสีดำเรียกว่า  สารเปลี่ยนสี (toner)  ซึ่งจะประกอบกันเป็นรูปตามต้นฉบับลงบนกระดาษอัดสำเนา

         ในเครื่องถ่ายเอกสารสี  ต้นฉบับจะถูกสแกน  3  ครั้งและส่งไปยังกระบอกโดยผ่านแผ่นกรองแสง  3  แผ่นซึ่งแยกออกเป็นแม่สีของแสง  3 สี  ได้แก่  แดงทุติยภูมิ  คือ  ม่วงแดง  น้ำเงินเขียว  และเหลือง  รวมทั้งสีดำ  ให้ปรากฏเป็นสีตามต้นฉบับบนสำเนา

         การถ่ายเอกสารสีก็เช่นเดียวกับการพิมพ์ภาพสีคือภาพจะพิมพ์ทับกันเป็น  4  ชั้น  ชั้นแรกเป็นส่วนสีเหลือง  ต่อมาสีม่วงแดง  ตามด้วยสีน้ำเงินเขียวและท้ายสุดเป็นสีดำ

         เครื่องถ่ายเอกสารสีชนิดใช้แสงเลเซอร์สามารถสร้างสีที่เหมือนจริงยิ่งขั้น  ภาพต้นฉบับที่ถูกสแกน  3  ครั้ง  จะถูกส่งไปยังแผ่นเซลล์ไวภาพ       (photosensitive  cells)     หรืออุปกรณ์ถ่ายเทประจุซึ่งจะแปรเป็นสัญญาณไฟฟ้ารหัส ดิจิทัล  แล้วป้อนสัญญาณเข้าเครื่องเลเซอร์ซึ่งจะส่งออกมาเป็นสัญญาณแสงเพื่อสร้างภาพทีละเส้นบนกระบวนที่อัดไฟฟ้าและมีสภาพนำไฟฟ้าด้วยแสง (photoconductive)

 

จากรู้รอบ ตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

บทความเพิ่มเติม

       แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนหรืออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า  อ่านต่อครับ

กระบวนการถ่ายเอกสาร

                1.  เริ่มต้นจากดรัมซึ่งเคลือบด้วยสารซีลีเนียมหมุนไปโดยรอบ ภายใต้ขั้วไฟฟ้าแรงดันสูง (7,000 โวลต์) สารซีลีเนียมบนผิวดรัมจะเกิดมีประจุไฟฟ้าบวก (รูปที่ 2)

คลิกอ่านต่อครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์