ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

21. วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่อะไร เดือนอะไร?

 

22. เขม่าจับท่อไอเสียรถยนต์เกิดจากอะไร ?

 

23. จีนคณะชาติที่ไต้หวัน สถาปนาเป็นรัฐขึ้นเมื่อไร ?

 

24. พุดตานกาญจนสิงหาสน์ คืออะไร ?

 

25. ถ้าเอาน้ำใส่ขวดให้ เต็มปิดปากให้แน่นแล้วใส่ตู้เย็นให้เป็นน้ำแข็งจะได้ไหม ?

 

26. ถ้านำเอาก้อนหินใส่ในกรดกำมะถันชนิดเจือจาง จะทำให้เกิดอะไรออกมา ?

 

27. พระจุลมงกุฎ คืออะไร ?


 

28. ริบบิ้นเป็นคำไทยใช่หรือไม่ ?

 

29. ใครเป็นแม่ทัพสัมพันธมิตร ยกพลบุกฝรั่งเศส เพื่อขับไล่เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2 ?

 

30. เมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษไทยส่งอะไร
ไปร่วมในพิธี ?

 

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13

เรียบเรียงโดย กิจจา วัฒนตฤณากุล ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว