ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

41. ใครเป็นผู้แต่งเรื่องระเด่นลันได ?

 

42. คลองคีล อยู่ที่ไหน ?

 

43. สัตว์อะไรที่มองไปข้างหลังได้ โดยไม่ต้องหันหน้าไปทางนั้น ?

 

44. เกาะอะไรที่เป็นด่านป้องกันด่านแรกของสาธารณรัฐจีนแห่งเกาะไต้หวัน ?

 

45. พลตรี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เคยเป็นประธานสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ คนที่เท่าไหร่ ?

 

46. "ู พร่ำบำเรอแก่ พี่กู ดั่งบำเรอแก่ พ่อกู" คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงใคร

 

47. ใครที่ถูกฆ่าแล้วเป็นมูลให้เกิดสงครามใหญ่ ในประวัติศาสตร์โลกได้
อาร์ ดยุก ฟรานซิส เฟอร์ดินันด์ มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย เมื่อถูกฆาตกรรมทำให้เกิด ?


 

48. ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1 รอบ กินเวลานานเท่าไหร่ ?

 

49. รถยนต์ยี่ห้ออะไรที่มีชื่อเสียงมาเก่าแก่ที่สุดของโลก ?

 

50. สุขนาฏกรรมกับโศกนาฏกรรม มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร ?

 

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่    1   2   3   4   5   6   7     9   10   11   12   13

เรียบเรียงโดย กิจจา วัฒนตฤณากุล ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว