ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

71. จงบอกชื่อเมืองที่ทำการเจรจาหยุดยิงในกรณีเกาหลี ?

 

72. ชาวเอเชียที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณคดี คือใคร ?

 

73. Eisenhower เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา คนที่เท่าไร ?

 

74. โลหะปราสาทคืออะไร ประเทศไทยมีหรือไม่ ?

 

75. ธงชาติอินเดีย มีเครื่องหมาย และมีสีอะไรบ้าง ?

 

76. ใครเป็นผู้บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จากอเมริกาถึงยุโรปโดยไม่หยุดเลยได้สำเร็จเป็นคนแรก ?

 

77. ประเทศศรีลังกา ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาทางราชการ ?


 

78. อิสราเอล อังกฤษ และฝรั่งเศส เข้ารุกรานอียิปต์เมื่อปลายปี พ.ศ.2499 เพราะเหตุใด ?

 

79. พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดของไทย เป็นพระพุทธรูปสมัยใด ?

 

80. พระมหากษัตริย์ของไทยพระองค์ใด ซึ่งออกผนวชในระหว่างครองราชสมบัติเป็นพระองค์แรก ?

 

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13

เรียบเรียงโดย กิจจา วัฒนตฤณากุล ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว