จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

211. การสวดหน้าศพคนตาย เรียกว่าสวดอภิธรรม จริงหรือไม่ ?

 

212. กองทัพบกเป็นผู้ก่อตั้งโครงการอีสานเขียว จริงหรือไม่ ?

 

213. ศรีลังกาใช้ภาษาอินเดีย จริงหรือไม่ ?

 

214. รถยนต์คันแรกของไทยเป็นของจอมพล เจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี จริงหรือไม่ ?

 

215. ค้างคาวคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม จริงหรือไม่ ?

 

216. นักชิมอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ มรว. ถนัดศรี สวัสดิ์วัฒน์ จริงหรือไม่ ?

 

217. เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำมาจากแป้งข้าวจ้าว จริงหรือไม่ ?


 

218. จังหวัดพังงาของไทย ได้ขึ้นชื่อว่ามีภูเขามากที่สุด จริงหรือไม่ ?

 

219. พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่เดินทางไปเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการ จริงหรือไม่ ?

 

220. น้ำเหลืองที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเซรุ่ม จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว