ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ประเทศบังคลาเทศเดิมชื่ออะไร ?

 

2. นายกรัฐมนตรีของไทยที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดคือใคร ?

 

3. วัดแหลมในเขตกรุงเทพมหานครคือวัดใดในปัจุจบัน ?

4. หนังสืออะไรที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์กันครั้งแรกในเมืองไทย ?

5 หนังสือเล่มแรกของไทยชื่อว่าอะไร ?

 

6. ปฏิทินฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อใด ?

 

7. ไทยเริ่มใช้ธงไตรรงค์เมื่อใด ?


 

8. โรงรับจำนำแห่งแรกของไทยชื่ออะไร ?

 

9.ประธานาสภาผู้เเทนราษฏรคนแรกของไทยคือใคร

 

10. ใครแต่ง เสือโคคำฉันท์

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว