ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1 นายตำรา ณ เมืองใต้ เป็นนามปากกาของใคร ?

2. ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาชื่ออะไร

 

3. ใครเป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิคอมมิวนิสต์ ?

 

4. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ปากกาหมึกซึมนับ เป็นคนแรก ?

 

5. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์มีขึ้นครั้งแรกที่ไหน ?

 

6. ภาพยนตร์เรื่องใดที่ลงทุนมากที่สุดในโลก

 

7. บทประพันธ์ที่บริษัทภาพยนตร์ซื้อมาทำภาพยนตร์ด้วยราคาแพงที่สุดในโลกคือเรื่องใด ?


 

8. จังหวัดที่ตั้งขึ้นหลังสุดของเมื่องไทย ได้แก่จังหวัดใด ?

 

9.หนังสือพิมพ์อะไรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเซีย ?

 

10. ชนชาติใดคิดเข็มทิศขึ้นใช้ในการเดินเรือเป็นชาติแรก ?

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว