ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. เมื่องหลวงของประเทศเยอรมันนีชื่อว่าอะไร

 

2. คำว่า ชมพูทวีป ที่ใช้เรียกกันมาแต่ดึกดำบรรพ์นั้น ได้แก่ประเทศอะไรในยุคปัจจุบัน

 

3. นางนพมาศเป็นคนสมัยใด ?

 

4. ชาวญี่ปุ่นชื่อยามาดา นางามาซา ซึ่งรับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ได้รับยศขุนนางไทยเป็นอะไร ?

 

5. กษัตริย์อังกฤษซึ่งครองราชสมบัติในปัจจุบันนี้อยู่ในราชวงศ์ใด ?

 

6. ธงชาติฝรั่งเศสมีสีอะไรบ้าง ?

 

7. ปืนใหญ่หน้ากระทรวงกลาโหมมีจำนวนเท่าใด ?


 

8. รถยนต์ฟอร์คันแรกสร้างขึ้นเมื่อใด ?

 

9. ดอกอะไรหอมเวลาเช้า ?

 

10. เขื่อนภูมิพล สร้างบนลำน้ำอะไร

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว