ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. น้ำบริสุทธิ์ 1ลิตร หนักกี่กิโลกรัม ?

 
2.กษัตริย์ไทยพระองศ์ใดตั้งแต่รัชกาลที่ 1ถึงรัชกาลที่ 5ที่ทรงมีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ?

 

3.ผ้าลินินทำมาจากอะไร ?

 

4. ใครที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ?

 

5. ตำบลหว้ากอ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยอย่างไร ?

 

6. ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ไทยต้องรบราฆ่าฟันกับพม่ารวมกี่ครั้ง ?

 

7. ดินแดนที่ได้รับการสถาปนาเป็นรัฐสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาได้แก่รัฐอะไร ?


 

8.กามเทพของฝรั่งเรียกว่าอะไร ?

 

9. วังหน้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในปัจจุบันใช้เป็นอะไร ?

 

10. ตีกลองร้องฎีกา เริ่มตั้งแต่สมัยใด ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว