ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

่ 1. ปลาอะไรที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากที่สุด ?

 

2. สะพานรถไฟที่ข้ามแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อสะพานอะไร ?

 

3. จะไปถึงจังหวัดเชียงรายโดยทางรถไฟได้หรือไม่ ?

 

4. แหลมทรายอยู่ที่ไหน ?

 

5. เสาชิงช้า เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรบ้าง ?

 

6. เสือปลาเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยในที่ใด ?

 

7. จังหวัดในภาคใต้ของไทยจังหวัดใดที่ไม่ติดทะเล


 

8. นิรโทษกรรม คืออะไร ?

 

9. ผู้ชำนาญพิเศษ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ?

 

10. P. T . O . ย่อมาจากอะไร ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว