ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. เกลือสินเธาว์มีในจังหวัดใดบ้าง ?

 

2. Lysol คืออะไร ?

 

3. Mens Sama in Corpore Sano แปลว่าอะไร

 

4. Mark Twain คืออะไร ?

 

5. ใครเป็นคนแต่งเรื่อง Madam Butterfry ?

 

6. บริษัทภาพยนตร์อะไรของฝรั่ง ที่มีเครื่องหมายสิงโตคำราม ?

 

7. พระมหากษัตริย์ไทยพระองศ์ใดที่ทรงเป็นเปรียญในทางพุทธศาสนา ?

 

8. ประเทศใดมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ?

 

9. ชาวอินโดนีเซียพูดภาษาอะไรกันเป็นส่วนมาก ?

 

10.ยางอัสฟัลท์ ได้มาจากอะไร ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว