ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. แมลงอะไรขยันที่สุด

 

2. งูอะไรที่จัดว่าเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

3. วัดราชบูรณะในเขตกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อวัดอะไร

 

4.ใครเป็นผู้ค้นพบมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นคนแรก ?

 

5. รถยนต์มีผู้สั่งเข้ามาใช้ในไทยครั้งแรกรัชกาลใด

 

6.ว่าง

 

7.ใครแต่งเพลงโอเปร่า ในเรื่อง Don Clovanni ?


 

8. คลื่นแสง ,คลื่นไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ อย่างไรมีความเร็ว มากกว่ากัน ?

 

9. อักษรย่อพระนามของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ว่าอย่างไร ?

 

10. ECAFE ย่อมาจากคำเดิมของอะไร ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว