ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. กษัตริย์อียิปต์องศ์สุดท้ายชื่ออะไร

 

2. Charles Darwin มีชื่อเสียงทางไหน ?

 

3. .ใครเป็นคนเขียนหนังสือ Main Kampi

 

4. .ใครเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้ดำเนินการขุดคลองสุเอซ ?

 

5. มหาตะคานธี ถึงแก่กรรมเพราะเหตุใด ?

 

6. ตามประวัติศาสตร์ใครเป็นผู้เดินเรือรอบโลกเป็นคนแรก ?

 

7.ศรีลังกาเป็นภาคีแห่งสัญญาของอาเซียนหรือเปล่า ?


 

8. นกวายุภักษ์เป็นตราของกระทรวงอะไร

 

9. คัธรินมหาราชินี คือใคร ?

 

10. ผู้สร้างพระพุทธรูปขึ้นบูชาเป็นชาติแรกคือชาติใด ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว