ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอะไร

 

2. กรุงศรีอยุธยาเสียอิสรภาพแก่พม่าครั้งแรกเมื่อใด ?

 

3. E =MCกำลังสอง เป็นสูตรของอะไร ?

 

4. พูลา เป็นชื่อของใคร ?

 

5. มาติน ลูเธอร์ เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนาอย่างไร ?

 

6. หมู่เกาะอ่างทอง อยู่ในจังหวัดใด ?

 

7. Van Dyke คืออะไร ?


 

8. เมื่อโคลัมบัสไปพบแผ่นดินใหม่ครั้งแรก เขาใช้ชื่อว่าอย่างไร ?

 

9. คำ ไปผิง นครหลวงของจีน แปลว่าอะไร ?

 

10. เขื่อนน้ำโจนของไทยจะสร้างที่ใด ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว